Destrukcyjna luka – Problemy wywołane brakiem w uzębieniu

Destrukcyjna luka

W pełnym łuku zębowym każdy ząb ma swoje dokładnie określone miejsce. W odpowiedni sposób kontaktuje się ze swoim sąsiadem z prawej i lewej strony oraz z przeciwstawnym zębem. Pozostaje stabilny i nie przemieszcza się. Powstanie jakiegokolwiek braku zębowego powoduje zachwianie się tej idealnej równowagi. Rozpoczyna się niżej pokazany łańcuch 5 najważniejszych i często nieodwracalnych konsekwencji, będących wynikiem nieuzupełnienia brakujących zębów.

1. Na skutek przechylenia zębów w kierunku luki, powstają przerwy między zębami. Są one nieestetyczne oraz sprzyjają stanom zapalnym dziąsła.
2. Wyzwalane podczas żucia pokarmów siły powodują przekrzywianie się zębów w kierunku luki. Zaburza się symetria uśmiechu.

3.Uciskana podczas jedzenia kość wyrostka zębodołowego (miejsce po usuniętym zębie) zanika, pociągając za sobą zanik dziąsła. Wykonane po pewnym czasie (rok do kilku lat) uzupełnienie, np. most, dla osiągnięcia pięknego, naturalnego wyglądu może wymagać zabiegu regeneracji kości (patrz „Implanty”).

4. Ząb dolny, a skutek braku kontaktu z przeciwstawnym zębem górnym, systematycznie wysuwa się do góry. Osłabia to jego utrzymanie w kości. Ząb staje się przeciążony, co doprowadza do jego silnego rozchwiania, a w konsekwencji do usunięcia.

5. Powstaje nieprawidłowy zgryz, który może doprowadzić do zmian w stawie skroniowo-żuchwowym – objawiają się one silnymi bólami głowy. Zostaje zaburzony kontakt zębów szczęki i żuchwy. Kontakt przeciwstawnych zębów zmienia się z płaszczyznowego na punktowy. Zmniejsza się efektywność żucia.

© Mariusz Oboda