Protetyka

ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE PROTETYKI TO:

  • Korony na podbudowie metalowej
  • Korony o idealnej estetyce: tlenku cyrkonu, EMAX
  • Mosty
  • Licówki pełnoceramiczne na masie ogniotrwałej
  • Inlay, onlay: porcelanowe lub kompozytowe
  • Protezy szkieletowe
  • Protezy bezmetalowe (elastyczne)
  • Protezy częściowe osiadające i całkowite
  • Prace rekombinowane w oparciu o zasuwy, zatrzaski, korony teleskopowe
  • Prace na implantach

Most jest pracą protetyczna wykonywaną w laboratorium. Te technologia umożliwia wierne odtworzenie kształtu utraconych zębów, ich usytuowania w łuku zębowym oraz ich funkcji żucia.

Pozwala zachować dynamiczną równowagę całego łuku zębowego. Przy wykonaniu mostu wykorzystuje się zęby sąsiadujące w luką – stanowią one filary dla osadzenia całej pracy. W tym celu należy pomniejszyć ich obwód i nałożyć na nie uzupełnienie składające się z dwóch koron połączonych ze sobą brakującymi zębami. Takie uzupełnienie luki można również wykonać na dwóch implantach.

Powierzchnie zgryzowe w pełni odzwierciedlają własne zęby. Projekt mostu jest wykonywany w taki sposób, by zęby filarowe mogły być bezpiecznie obciążone dodatkowymi siłami żucia wynikającymi z dostawionych zębów. Most wiernie odtwarza kształt i kolor brakujących zębów.

Korona jest pracą protetyczną wykonywaną w laboratorium. Może być osadzona na własnym zębie lub na implancie. Wiernie odtwarza anatomiczny kształt zęba zniszczonego przez próchnicę, złamanego lub leczonego kanałowo. Umożliwia korektę kształtu i koloru zęba oraz jego usytuowania w łuku zębowym.

Widoczne na zdjęciu odłamanie dużego fragmentu zęba oraz ubytki próchnicowe są wskazaniem do wykonania korony.

Ząb ma dwie warstwy ochronne – szkliwo i zębinę, które chronią jego ukrwioną i unerwioną wewnętrzną część – miazgę.

Aby wykonać koronę należy zebrać pierwszą i część drugiej warstwy i zastąpić je nową – wykonaną w laboratorium koronę.

Korona oprócz pięknego wyglądu naśladującego do złudzenia własny ząb, stanowi nową tarczę ochronną zęba, odporną na działanie bakterii próchnicy. Za pomocą korony można zmienić kształt zęba i uzyskać piękny, naturalny kolor dopasowany do pozostałych zębów.

© Mariusz Oboda