Implatny / chirurgia

KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII  I IMPLANTOLOGII PRZEPROWADZANE SĄ PRZEZ: lekarza stom. specjalista chirurgi stomatologicznej Tobiasz Podlaski

 • koszt konsultacji implantologicznej 100zł
 • koszt konsultacji chirurgicznej 50zł

 

ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W NASZEJ PORADNI TO:

 • Laserowe zabiegi chirurgiczne (podcinanie wędzidełek)
 • Ekstrakcje zębów mlecznych , stałych i zatrzymanych
 • Resekcje / chemisekcja
 • Implantacje (różne systemy implantologiczne dostosowane w zależności od przypadku klinicznego)
 • Zabiegi przedimplantacyjne:
 • podniesienia dna zatoki szczękowej,
 • zabieg zwiększający zakres wyrostka zębodołowego
 • Plastyka wędzidełka, wargi oraz języka
 • Zabieg wyłuszczenia torbieli
 • Kortykotomia

Dlaczego IMPLANT?

Czasami zdarza się, że utrata zębów następuje na skutek urazu, chorób ogólnoustrojowych lub głębokiej próchnicy. Do niedawna jedynym sposobem  postępowania w takich przypadkach  były mosty i protezy ruchome. Obecnie uważa się, że jedyną najlepszą metodą uzupełnienia pojedynczego braku zęba lub zębów są wszczepy śródkostne, czyli IMPLANTY.

Implanty na wskutek  trwałego zrastania się  z kością (osteointegracji ) zastępują naturalny korzeń zęba , zaś łącznik i porcelanowa korona doskonale odtwarzają anatomię korony klinicznej zęba- jego kształt ,kolor, wielkość . Z wyboru jest to najlepszy sposób uzupełnienia braków zębowych

Implanty to najnowocześniejsza metoda uzupełniania brakującego zęba.

Implant zęba jest nowym korzeniem, który zostaje wprowadzony w miejsce po usuniętym zębie. Materiał, z którego jest on wykonany (tytan lub cyrkon), organizm traktuje jak własną kość i zrasta się z nim równie trwale, jak zrastają się złamane części kości.

Uzupełnianie ubytków zębów za pomocą implantów krok po kroku:

Planowanie

Wymaga dokładnej analizy warunków w jamie ustnej, wykonywanej na podstawie badania klinicznego i oceny zdjęcia pantomograficznego (rentgen wszystkich zębów i kości wokół nich).

Wprowadzenie implantu

Zabieg trwa ok. 30-60 minut i jest wykonywany w znieczuleniu, co sprawia, że jest w pełni bezbolesny.

 Nowa korona zęba

Po zrośnięciu się implantu z kością (do kliku miesięcy) technik dentystyczny wykonuje w laboratorium koronę zęba. Jej kształt, głębia koloru i zdolność odbijania światła wiernie odzwierciedlają naturalny ząb.

Sterowana Regeneracja Kości

Uzupełnienie kości

Dotychczas najczęstszym utrudnieniem przy wprowadzeniu implantu była zbyt mała powierzchnia kości. Obecnie dostępne w gabinecie stomatologicznym technologie pozwalają zwiększyć obszar tkanki kostnej do rozmiarów, które umożliwiają wprowadzenie implantu i odtworzenie na nim brakującego zęba.

Sterowana Regeneracja Kości

Zabieg Sterowanej Regeneracji Kości polega na zwiększeniu jej powierzchni. W miejscu zaniku kości wprowadza się pod błonę śluzową (dziąsło) specjalny preparat, który stymuluje proces podobny do naturalnego zrastania się dwóch części złamanej kości. Kość własna wrasta w strukturę preparatu, zwiększając swoją powierzchnię.

Uzupełnienie kości w miejscu usuniętego zęba

Zdjęcie po lewej stronie przedstawia zanik kości wyrostka zębodołu w miejscu po usuniętym zębie. Na zdjęciu po prawej stronie jest widoczna żuchwa (dolny łuk zębowy) po wykonanym zabiegu zwiększenia ilości kości do poziomu umożliwiającego wprowadzenie implantu – nowego korzenia.

Pytania i odpowiedzi na temat implantów zęba:

Czy można wprowadzić implant natychmiast po usunięciu zęba?
Jest to możliwe, choć nie w każdym przypadku. Wymaga to skonsultowania się z lekarzem prowadzącym, jeszcze przed usunięciem zęba. Zostaną wtedy wykonane właściwe zdjęcia rtg i przeprowadzona analiza warunków.

Jak trwałe są implanty zębów?
Wprowadzony implant po kilku miesiącach trwale zrasta się z kością i staje się jej częścią. Przy prawidłowo zaplanowanym i wykonanym rozwiązaniu protetycznym, może on spełniać swoją funkcję tak długo, jak długo będzie istnieć utrzymująca go kość. Przy prawidłowej higienie i systematycznych, co 6- miesięcznych wizytach w gabinecie, może on służyć do końca życia. Pierwsze implanty wprowadzono 40 lat temu i do teraz spełniają one swoją funkcję w jamie ustnej.

Jakie są przeciwwskazania do założenia implantu?
Obecnie nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia implantów. Są ograniczenia- stany, które wymagają od pacjenta podjęcia określonych działań, jak np.ograniczenie palenia, ponieważ u osób palących wzrasta ryzyko odrzucenia wszczepu. W przypadku takich chorób, jak: cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby stawów, osteoporoza niezbędna może być konsultacja i współpraca z prowadzącym specjalistą.

Jaki jest odsetek niepowodzeń?
Jest to obecnie bardzo dobrze udokumentowana i wszechstronnie przebadana metoda uzupełnienia brakującego zęba. Jej skuteczność określa się w co najmniej 96% przypadków.

Czy nieprzyjęcie się implantu jest groźne dla zdrowia?
Nieprzyjęcie się implantu nie jest groźne dla zdrowia, nie skutkuje żadnymi innymi konsekwencjami, jak tylko tymi związanymi ze zmianą koncepcji leczenia chirurgicznego i protetycznego.

© Mariusz Oboda